1 2 3 4
3x 3x 5=
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Gunane ora kanggo dolanan,ora apik di gawa neng dalan

Jam 12.00 : Imbuhe punjul saka tukon.e penting sedulurane

Jam 14.00 : Lewat gunung wedi glundung,lewat banyu wedi lunyu

Jam 16.00 : Isin bakale luwe,ndableg bakal dadi kere

Jam 18.00 : Rasane ora legi,dasar.e ora gelem rugi.

Jam 20.00 : Akhir.e gur trima rugi,di oernahke gur mangsuli

Jam 22.00 : Njobo sumuk neng njero ora gelem gathuk.

21 Aug 2017
1 2 3 4
3x 3x 5=
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Gunane ora kanggo dolanan,ora apik di gawa neng dalan

Jam 12.00 : Imbuhe punjul saka tukon.e penting sedulurane

Jam 14.00 : Lewat gunung wedi glundung,lewat banyu wedi lunyu

Jam 16.00 : Isin bakale luwe,ndableg bakal dadi kere

Jam 18.00 : Rasane ora legi,dasar.e ora gelem rugi.

Jam 20.00 : Akhir.e gur trima rugi,di oernahke gur mangsuli

Jam 22.00 : Njobo sumuk neng njero ora gelem gathuk.

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
21 Aug 2017 3x 3x 5=
20 Aug 2017 1= 6x 3= 6= 2x 6x 4x
19 Aug 2017 5x 3x 5= 2x 3x 5x 5x
18 Aug 2017 2x 3x 2x 1= 1x 4= 6=
17 Aug 2017 3x 3= 1= 2x 3x 6= 3=
16 Aug 2017 5= 4x 4x 6x 3= 6= 1x
15 Aug 2017 2= 5x 6= 4x 5= 5x 3=
Ramalan

Jam 10.00 : Gunane ora kanggo dolanan,ora apik di gawa neng dalan

Jam 12.00 : Imbuhe punjul saka tukon.e penting sedulurane

Jam 14.00 : Lewat gunung wedi glundung,lewat banyu wedi lunyu

Jam 16.00 : Isin bakale luwe,ndableg bakal dadi kere

Jam 18.00 : Rasane ora legi,dasar.e ora gelem rugi.

Jam 20.00 : Akhir.e gur trima rugi,di oernahke gur mangsuli

Jam 22.00 : Njobo sumuk neng njero ora gelem gathuk.

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

21 Aug 2017 3x 3x 5=
20 Aug 2017 1= 6x 3= 6= 2x 6x 4x
19 Aug 2017 5x 3x 5= 2x 3x 5x 5x
18 Aug 2017 2x 3x 2x 1= 1x 4= 6=
17 Aug 2017 3x 3= 1= 2x 3x 6= 3=
16 Aug 2017 5= 4x 4x 6x 3= 6= 1x
15 Aug 2017 2= 5x 6= 4x 5= 5x 3=
Ramalan

Jam 10.00 : Gunane ora kanggo dolanan,ora apik di gawa neng dalan

Jam 12.00 : Imbuhe punjul saka tukon.e penting sedulurane

Jam 14.00 : Lewat gunung wedi glundung,lewat banyu wedi lunyu

Jam 16.00 : Isin bakale luwe,ndableg bakal dadi kere

Jam 18.00 : Rasane ora legi,dasar.e ora gelem rugi.

Jam 20.00 : Akhir.e gur trima rugi,di oernahke gur mangsuli

Jam 22.00 : Njobo sumuk neng njero ora gelem gathuk.