1 2 3 4
6= 6x 5= 6x
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Pendhak kang nduweni,ora suwe angel mari

Jam 12.00 : Ela-elu mung arep ketiban rekasamu

Jam 14.00 : Punjulane 3x, kuwi wae yen entuk bathi

Jam 16.00 : Arepo menang, suk mburine tetep ora melu madhang

Jam 18.00 : Tumbu entuk tutup, wis jodhonr 2 kuwi angel mingkup

Jam 20.00 : Antarane pucuk karo bangkot, pancen angel di cokot

Jam 22.00 : Hambok nganti wira-wiri,ora arep diwenehi

21 Apr 2018
1 2 3 4
6= 6x 5= 6x
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Pendhak kang nduweni,ora suwe angel mari

Jam 12.00 : Ela-elu mung arep ketiban rekasamu

Jam 14.00 : Punjulane 3x, kuwi wae yen entuk bathi

Jam 16.00 : Arepo menang, suk mburine tetep ora melu madhang

Jam 18.00 : Tumbu entuk tutup, wis jodhonr 2 kuwi angel mingkup

Jam 20.00 : Antarane pucuk karo bangkot, pancen angel di cokot

Jam 22.00 : Hambok nganti wira-wiri,ora arep diwenehi

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
21 Apr 2018 6= 6x 5= 6x
20 Apr 2018 2x 1x 3x 1x 3x 5x 1=
19 Apr 2018 5x 6= 1= 2x 5x 2x 3=
18 Apr 2018 2= 3x 2x 6x 3= 1x 3=
17 Apr 2018 2x 1x 4x 3= 6x 1= 3x
16 Apr 2018 6x 5x 3x 5= 6x 3x 6=
15 Apr 2018 6= 5= 6x 4x 3x 2= 1x
Ramalan

Jam 10.00 : Pendhak kang nduweni,ora suwe angel mari

Jam 12.00 : Ela-elu mung arep ketiban rekasamu

Jam 14.00 : Punjulane 3x, kuwi wae yen entuk bathi

Jam 16.00 : Arepo menang, suk mburine tetep ora melu madhang

Jam 18.00 : Tumbu entuk tutup, wis jodhonr 2 kuwi angel mingkup

Jam 20.00 : Antarane pucuk karo bangkot, pancen angel di cokot

Jam 22.00 : Hambok nganti wira-wiri,ora arep diwenehi

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

21 Apr 2018 6= 6x 5= 6x
20 Apr 2018 2x 1x 3x 1x 3x 5x 1=
19 Apr 2018 5x 6= 1= 2x 5x 2x 3=
18 Apr 2018 2= 3x 2x 6x 3= 1x 3=
17 Apr 2018 2x 1x 4x 3= 6x 1= 3x
16 Apr 2018 6x 5x 3x 5= 6x 3x 6=
15 Apr 2018 6= 5= 6x 4x 3x 2= 1x
Ramalan

Jam 10.00 : Pendhak kang nduweni,ora suwe angel mari

Jam 12.00 : Ela-elu mung arep ketiban rekasamu

Jam 14.00 : Punjulane 3x, kuwi wae yen entuk bathi

Jam 16.00 : Arepo menang, suk mburine tetep ora melu madhang

Jam 18.00 : Tumbu entuk tutup, wis jodhonr 2 kuwi angel mingkup

Jam 20.00 : Antarane pucuk karo bangkot, pancen angel di cokot

Jam 22.00 : Hambok nganti wira-wiri,ora arep diwenehi