1 2 3 4
2= 4= 1x
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Bedane mung siji ora wani yen arep di tampungi

Jam 12.00 : Eling yen wes kebacut saiki kadung duwe buntut

Jam 14.00 : Resik isi kantonge mung gari mlayu slinthutan

Jam 16.00 : Ijole di pilih dewe sak senenge atine

Jam 18.00 : Saben dinane ngerti nanging ora wani ngandhani

Jam 20.00 : Itungane iseh sedulur orabtaune gelem akur

Jam 22.00 : Kaya banyu karo lengo siji teko siji lungo

12 Dec 2017
1 2 3 4
2= 4= 1x
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Bedane mung siji ora wani yen arep di tampungi

Jam 12.00 : Eling yen wes kebacut saiki kadung duwe buntut

Jam 14.00 : Resik isi kantonge mung gari mlayu slinthutan

Jam 16.00 : Ijole di pilih dewe sak senenge atine

Jam 18.00 : Saben dinane ngerti nanging ora wani ngandhani

Jam 20.00 : Itungane iseh sedulur orabtaune gelem akur

Jam 22.00 : Kaya banyu karo lengo siji teko siji lungo

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
12 Dec 2017 2= 4= 1x
11 Dec 2017 6x 1x 6= 2x 6x 5= 6x
10 Dec 2017 6= 3= 6x 1x 3= 5x 4=
09 Dec 2017 3x 6x 3x 2x 2= 1x 1x
08 Dec 2017 3x 5= 4= 3= 6x 3= 4=
07 Dec 2017 3x 6= 5= 6x 1= 6x 1x
06 Dec 2017 6= 6x 2= 5x 2= 2= 3=
Ramalan

Jam 10.00 : Bedane mung siji ora wani yen arep di tampungi

Jam 12.00 : Eling yen wes kebacut saiki kadung duwe buntut

Jam 14.00 : Resik isi kantonge mung gari mlayu slinthutan

Jam 16.00 : Ijole di pilih dewe sak senenge atine

Jam 18.00 : Saben dinane ngerti nanging ora wani ngandhani

Jam 20.00 : Itungane iseh sedulur orabtaune gelem akur

Jam 22.00 : Kaya banyu karo lengo siji teko siji lungo

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

12 Dec 2017 2= 4= 1x
11 Dec 2017 6x 1x 6= 2x 6x 5= 6x
10 Dec 2017 6= 3= 6x 1x 3= 5x 4=
09 Dec 2017 3x 6x 3x 2x 2= 1x 1x
08 Dec 2017 3x 5= 4= 3= 6x 3= 4=
07 Dec 2017 3x 6= 5= 6x 1= 6x 1x
06 Dec 2017 6= 6x 2= 5x 2= 2= 3=
Ramalan

Jam 10.00 : Bedane mung siji ora wani yen arep di tampungi

Jam 12.00 : Eling yen wes kebacut saiki kadung duwe buntut

Jam 14.00 : Resik isi kantonge mung gari mlayu slinthutan

Jam 16.00 : Ijole di pilih dewe sak senenge atine

Jam 18.00 : Saben dinane ngerti nanging ora wani ngandhani

Jam 20.00 : Itungane iseh sedulur orabtaune gelem akur

Jam 22.00 : Kaya banyu karo lengo siji teko siji lungo