1 2 3 4
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Lumprahe kudu wis tobat , sak yahene isih kerep kumat.

Jam 12.00 : Ubet wae ora karuan ngliwet , opo maneh mung trima ngampet.

Jam 14.00 : Mulane di baleni 3x , wis pisan pindho ora di tanggepi.

Jam 16.00 : Pendhak sing nyedhaki , oleh-olehe mung di pisuhi.

Jam 18.00 : Ali-ali dinggo pepiling , tandane isih gelem nyandhing.

Jam 20.00 : Nganggo rebutan , jane akeh mau kudune gur tinggalan.

Jam 22.00 : Gandheng wis kesuwen , nganti lali yen arep leren.

21 Mar 2018
1 2 3 4
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Lumprahe kudu wis tobat , sak yahene isih kerep kumat.

Jam 12.00 : Ubet wae ora karuan ngliwet , opo maneh mung trima ngampet.

Jam 14.00 : Mulane di baleni 3x , wis pisan pindho ora di tanggepi.

Jam 16.00 : Pendhak sing nyedhaki , oleh-olehe mung di pisuhi.

Jam 18.00 : Ali-ali dinggo pepiling , tandane isih gelem nyandhing.

Jam 20.00 : Nganggo rebutan , jane akeh mau kudune gur tinggalan.

Jam 22.00 : Gandheng wis kesuwen , nganti lali yen arep leren.

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
21 Mar 2018
20 Mar 2018 5x 1x 3= 5x 4= 3= 3=
19 Mar 2018 6x 4x 5x 1x 6x 2x 2x
18 Mar 2018 6= 5x 2= 2x 1= 6x 5x
17 Mar 2018 5x 5= 2x 6= 2= 5x 3=
16 Mar 2018 1x 1= 2x 5x 6= 1x 3=
15 Mar 2018 5x 3= 1x 2= 3= 1x 2x
Ramalan

Jam 10.00 : Lumprahe kudu wis tobat , sak yahene isih kerep kumat.

Jam 12.00 : Ubet wae ora karuan ngliwet , opo maneh mung trima ngampet.

Jam 14.00 : Mulane di baleni 3x , wis pisan pindho ora di tanggepi.

Jam 16.00 : Pendhak sing nyedhaki , oleh-olehe mung di pisuhi.

Jam 18.00 : Ali-ali dinggo pepiling , tandane isih gelem nyandhing.

Jam 20.00 : Nganggo rebutan , jane akeh mau kudune gur tinggalan.

Jam 22.00 : Gandheng wis kesuwen , nganti lali yen arep leren.

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

21 Mar 2018
20 Mar 2018 5x 1x 3= 5x 4= 3= 3=
19 Mar 2018 6x 4x 5x 1x 6x 2x 2x
18 Mar 2018 6= 5x 2= 2x 1= 6x 5x
17 Mar 2018 5x 5= 2x 6= 2= 5x 3=
16 Mar 2018 1x 1= 2x 5x 6= 1x 3=
15 Mar 2018 5x 3= 1x 2= 3= 1x 2x
Ramalan

Jam 10.00 : Lumprahe kudu wis tobat , sak yahene isih kerep kumat.

Jam 12.00 : Ubet wae ora karuan ngliwet , opo maneh mung trima ngampet.

Jam 14.00 : Mulane di baleni 3x , wis pisan pindho ora di tanggepi.

Jam 16.00 : Pendhak sing nyedhaki , oleh-olehe mung di pisuhi.

Jam 18.00 : Ali-ali dinggo pepiling , tandane isih gelem nyandhing.

Jam 20.00 : Nganggo rebutan , jane akeh mau kudune gur tinggalan.

Jam 22.00 : Gandheng wis kesuwen , nganti lali yen arep leren.