1 2 3 4
2= 3= 1x 2=
5 6 7
5= 4= 6x
Ramalan

Jam 10.00 : Ngisore wis buntet , ndhuwur tambah soyo mampet.

Jam 12.00 : Gagahe yen tanggal 1 , bar kuwi mung ngemut driji.

Jam 14.00 : Lawas lan anyare , didelok soko sawangane .

Jam 16.00 : Irunge tanpo bolong mlompong , supoyo ne ora ngerong.

Jam 18.00 : Tibane mburi dhewe , bareng tekane ratune.

Jam 20.00 : Ijol empyak kelangan cagak , nganti kabeh melu rusak.

Jam 22.00 : Kabeh kancane nyingkiri , mergane seneng ngapusi.

19 Jan 2018
1 2 3 4
2= 3= 1x 2=
5 6 7
5= 4= 6x
Ramalan

Jam 10.00 : Ngisore wis buntet , ndhuwur tambah soyo mampet.

Jam 12.00 : Gagahe yen tanggal 1 , bar kuwi mung ngemut driji.

Jam 14.00 : Lawas lan anyare , didelok soko sawangane .

Jam 16.00 : Irunge tanpo bolong mlompong , supoyo ne ora ngerong.

Jam 18.00 : Tibane mburi dhewe , bareng tekane ratune.

Jam 20.00 : Ijol empyak kelangan cagak , nganti kabeh melu rusak.

Jam 22.00 : Kabeh kancane nyingkiri , mergane seneng ngapusi.

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
19 Jan 2018 2= 3= 1x 2= 5= 4= 6x
18 Jan 2018 3= 5= 3= 2x 5= 3= 1x
17 Jan 2018 6= 3= 3= 4= 2= 4x 3=
16 Jan 2018 4= 4x 2= 4= 4= 3x 6x
15 Jan 2018 4x 5x 2x 5x 6= 2x 4x
14 Jan 2018 3= 1= 4x 4= 5x 3x 6=
13 Jan 2018 6= 6x 5= 1= 6x 2= 2x
Ramalan

Jam 10.00 : Ngisore wis buntet , ndhuwur tambah soyo mampet.

Jam 12.00 : Gagahe yen tanggal 1 , bar kuwi mung ngemut driji.

Jam 14.00 : Lawas lan anyare , didelok soko sawangane .

Jam 16.00 : Irunge tanpo bolong mlompong , supoyo ne ora ngerong.

Jam 18.00 : Tibane mburi dhewe , bareng tekane ratune.

Jam 20.00 : Ijol empyak kelangan cagak , nganti kabeh melu rusak.

Jam 22.00 : Kabeh kancane nyingkiri , mergane seneng ngapusi.

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

19 Jan 2018 2= 3= 1x 2= 5= 4= 6x
18 Jan 2018 3= 5= 3= 2x 5= 3= 1x
17 Jan 2018 6= 3= 3= 4= 2= 4x 3=
16 Jan 2018 4= 4x 2= 4= 4= 3x 6x
15 Jan 2018 4x 5x 2x 5x 6= 2x 4x
14 Jan 2018 3= 1= 4x 4= 5x 3x 6=
13 Jan 2018 6= 6x 5= 1= 6x 2= 2x
Ramalan

Jam 10.00 : Ngisore wis buntet , ndhuwur tambah soyo mampet.

Jam 12.00 : Gagahe yen tanggal 1 , bar kuwi mung ngemut driji.

Jam 14.00 : Lawas lan anyare , didelok soko sawangane .

Jam 16.00 : Irunge tanpo bolong mlompong , supoyo ne ora ngerong.

Jam 18.00 : Tibane mburi dhewe , bareng tekane ratune.

Jam 20.00 : Ijol empyak kelangan cagak , nganti kabeh melu rusak.

Jam 22.00 : Kabeh kancane nyingkiri , mergane seneng ngapusi.