1 2 3 4
2x 6=
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Penting rasane ora sah nggagas ujude

Jam 12.00 : Impene bocah prawan dadi ratu tanpo pangeran

Jam 14.00 : Tetep dadi golekan, senajan uwis akeh turahan

Jam 16.00 : Umur dudu pathokan, nyatane isih akeh koyo nom2an

Jam 18.00 : Klebune babu, mergo mung wira wiri gaweanmu

Jam 20.00 : Omahe wae nduwur gunung tanpo ngerti petung

Jam 22.00 : Ndarani mung siji, jebule sing nusul keri

22 Jun 2018
1 2 3 4
2x 6=
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Penting rasane ora sah nggagas ujude

Jam 12.00 : Impene bocah prawan dadi ratu tanpo pangeran

Jam 14.00 : Tetep dadi golekan, senajan uwis akeh turahan

Jam 16.00 : Umur dudu pathokan, nyatane isih akeh koyo nom2an

Jam 18.00 : Klebune babu, mergo mung wira wiri gaweanmu

Jam 20.00 : Omahe wae nduwur gunung tanpo ngerti petung

Jam 22.00 : Ndarani mung siji, jebule sing nusul keri

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
22 Jun 2018 2x 6=
21 Jun 2018 3x 3x 6x 3= 6= 4x 1=
20 Jun 2018 6x 6x 3= 4x 2= 5x 6x
19 Jun 2018 4x 3x 6= 6= 3= 6= 3=
Ramalan

Jam 10.00 : Penting rasane ora sah nggagas ujude

Jam 12.00 : Impene bocah prawan dadi ratu tanpo pangeran

Jam 14.00 : Tetep dadi golekan, senajan uwis akeh turahan

Jam 16.00 : Umur dudu pathokan, nyatane isih akeh koyo nom2an

Jam 18.00 : Klebune babu, mergo mung wira wiri gaweanmu

Jam 20.00 : Omahe wae nduwur gunung tanpo ngerti petung

Jam 22.00 : Ndarani mung siji, jebule sing nusul keri

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

22 Jun 2018 2x 6=
21 Jun 2018 3x 3x 6x 3= 6= 4x 1=
20 Jun 2018 6x 6x 3= 4x 2= 5x 6x
19 Jun 2018 4x 3x 6= 6= 3= 6= 3=
Ramalan

Jam 10.00 : Penting rasane ora sah nggagas ujude

Jam 12.00 : Impene bocah prawan dadi ratu tanpo pangeran

Jam 14.00 : Tetep dadi golekan, senajan uwis akeh turahan

Jam 16.00 : Umur dudu pathokan, nyatane isih akeh koyo nom2an

Jam 18.00 : Klebune babu, mergo mung wira wiri gaweanmu

Jam 20.00 : Omahe wae nduwur gunung tanpo ngerti petung

Jam 22.00 : Ndarani mung siji, jebule sing nusul keri