1 2 3 4
5x
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Rukun yen okeh pangan, yen ora ono tetep kerengan.

Jam 12.00 : Adoh cedhak, dilakoni tanpo lemah kepidak.

Jam 14.00 : Milih sing paling mburi, mergane bagiane luwih akeh 2x.

Jam 16.00 : Pecah wae isih payu, sing penting ganeb isi mu.

Jam 18.00 : Utange diakehi, ora mikir pie arep nyauri.

Jam 20.00 : Ngunduhe kudu dipetik, mergane mung sak benik.

Jam 22.00 : Genah bakale rugi, isih tetep gelem nglakoni.

17 Jul 2018
1 2 3 4
5x
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Rukun yen okeh pangan, yen ora ono tetep kerengan.

Jam 12.00 : Adoh cedhak, dilakoni tanpo lemah kepidak.

Jam 14.00 : Milih sing paling mburi, mergane bagiane luwih akeh 2x.

Jam 16.00 : Pecah wae isih payu, sing penting ganeb isi mu.

Jam 18.00 : Utange diakehi, ora mikir pie arep nyauri.

Jam 20.00 : Ngunduhe kudu dipetik, mergane mung sak benik.

Jam 22.00 : Genah bakale rugi, isih tetep gelem nglakoni.

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
17 Jul 2018 5x
16 Jul 2018 4x 2= 3x 4= 4= 1= 5x
15 Jul 2018 1x 2= 1x 4x 4= 1x 6=
14 Jul 2018 6= 6x 3= 6= 5= 6x 5x
13 Jul 2018 4= 6x 5= 4= 4= 2= 4=
12 Jul 2018 6= 3x 3x 1= 4x 2= 6x
11 Jul 2018 6= 3= 2x 6x 5x 6= 6=
Ramalan

Jam 10.00 : Rukun yen okeh pangan, yen ora ono tetep kerengan.

Jam 12.00 : Adoh cedhak, dilakoni tanpo lemah kepidak.

Jam 14.00 : Milih sing paling mburi, mergane bagiane luwih akeh 2x.

Jam 16.00 : Pecah wae isih payu, sing penting ganeb isi mu.

Jam 18.00 : Utange diakehi, ora mikir pie arep nyauri.

Jam 20.00 : Ngunduhe kudu dipetik, mergane mung sak benik.

Jam 22.00 : Genah bakale rugi, isih tetep gelem nglakoni.

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

17 Jul 2018 5x
16 Jul 2018 4x 2= 3x 4= 4= 1= 5x
15 Jul 2018 1x 2= 1x 4x 4= 1x 6=
14 Jul 2018 6= 6x 3= 6= 5= 6x 5x
13 Jul 2018 4= 6x 5= 4= 4= 2= 4=
12 Jul 2018 6= 3x 3x 1= 4x 2= 6x
11 Jul 2018 6= 3= 2x 6x 5x 6= 6=
Ramalan

Jam 10.00 : Rukun yen okeh pangan, yen ora ono tetep kerengan.

Jam 12.00 : Adoh cedhak, dilakoni tanpo lemah kepidak.

Jam 14.00 : Milih sing paling mburi, mergane bagiane luwih akeh 2x.

Jam 16.00 : Pecah wae isih payu, sing penting ganeb isi mu.

Jam 18.00 : Utange diakehi, ora mikir pie arep nyauri.

Jam 20.00 : Ngunduhe kudu dipetik, mergane mung sak benik.

Jam 22.00 : Genah bakale rugi, isih tetep gelem nglakoni.