1 2 3 4
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Sangkan parah sing golek pangan , ora bengi ora awan.

Jam 12.00 : Embak e di elus-elus , anake di berangus.

Jam 14.00 : Watake ora mari-mari jenenge wae wis gawan bayi.

Jam 16.00 : Esemane karo kabeh kang liwat , opo maneh numpak roda 4 .

Jam 18.00 : Lucune ora disunggi gundhul , ora gelem di pikul.

Jam 20.00 : Angkane ono ing ngarep , bentuke sajak mengkurep.

Jam 22.00 : Salahe dhewe kokehan polah , jane liyane uwis ngalah.

22 May 2018
1 2 3 4
5 6 7
Ramalan

Jam 10.00 : Sangkan parah sing golek pangan , ora bengi ora awan.

Jam 12.00 : Embak e di elus-elus , anake di berangus.

Jam 14.00 : Watake ora mari-mari jenenge wae wis gawan bayi.

Jam 16.00 : Esemane karo kabeh kang liwat , opo maneh numpak roda 4 .

Jam 18.00 : Lucune ora disunggi gundhul , ora gelem di pikul.

Jam 20.00 : Angkane ono ing ngarep , bentuke sajak mengkurep.

Jam 22.00 : Salahe dhewe kokehan polah , jane liyane uwis ngalah.

Tanggal 1 2 3 4 5 6 7
22 May 2018
21 May 2018 4= 6x 1x 3= 3x 2x 2=
20 May 2018 1= 1= 2x 2x 1= 2x 5=
19 May 2018 3= 1x 5x 1= 3x 1= 3x
18 May 2018 2x 5x 6= 1x 6= 4x 1=
16 May 2018
Ramalan

Jam 10.00 : Sangkan parah sing golek pangan , ora bengi ora awan.

Jam 12.00 : Embak e di elus-elus , anake di berangus.

Jam 14.00 : Watake ora mari-mari jenenge wae wis gawan bayi.

Jam 16.00 : Esemane karo kabeh kang liwat , opo maneh numpak roda 4 .

Jam 18.00 : Lucune ora disunggi gundhul , ora gelem di pikul.

Jam 20.00 : Angkane ono ing ngarep , bentuke sajak mengkurep.

Jam 22.00 : Salahe dhewe kokehan polah , jane liyane uwis ngalah.

Tanggal

I

10:00 WIB

II

12:00 WIB

III

14:00 WIB

IV

16:00 WIB

V

18:00 WIB

VI

20:00 WIB

VII

22:00 WIB

22 May 2018
21 May 2018 4= 6x 1x 3= 3x 2x 2=
20 May 2018 1= 1= 2x 2x 1= 2x 5=
19 May 2018 3= 1x 5x 1= 3x 1= 3x
18 May 2018 2x 5x 6= 1x 6= 4x 1=
16 May 2018
Ramalan

Jam 10.00 : Sangkan parah sing golek pangan , ora bengi ora awan.

Jam 12.00 : Embak e di elus-elus , anake di berangus.

Jam 14.00 : Watake ora mari-mari jenenge wae wis gawan bayi.

Jam 16.00 : Esemane karo kabeh kang liwat , opo maneh numpak roda 4 .

Jam 18.00 : Lucune ora disunggi gundhul , ora gelem di pikul.

Jam 20.00 : Angkane ono ing ngarep , bentuke sajak mengkurep.

Jam 22.00 : Salahe dhewe kokehan polah , jane liyane uwis ngalah.